LightFit DUO

Tiết kiệm nhưng hiệu suất. Đó chính là các thiết bị dòng LightFit DUO.  Trong thiết bị có lắp mô-đun cũng như bộ ứng dụng cục bộ. Nhờ sự kết hợp này, nó là biến thể sẵn có nhất của Biomag trị liệu từ trường xung. Nó sẽ làm bạn ngạc nhiên với hiệu quả cao và vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất của thương hiệu Biomag.

Biomag LightFit DUO - thiết bị trị liệu từ trường xung và ứng dụng cục bộ trong một khối. Giải pháp tiết kiệm và hiệu quả.
Bức tranh : LightFit DUO