Liên hệ

Biomag

Phát triển, sản xuất từ ​​trường xung và bán hàng tại Cộng hòa Séc + Slovakia

Karel Hrnčíř – Biomag

Địa chỉ liên lạc (văn phòng):
Biomag
Průmyslová  1 270 – xem bản đồ
506 01 Jičín
Česká republika

Địa chỉ thanh toán:
Karel Hrnčíř – Biomag
Chomutice 81
507 53 Chomutice
Česká republika
IČO: 18848125
DIČ: CZ5702232085

Các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật:
Průmyslová 1270
506 01 Jičín
Telefon: +420 493 691 730
Mobil: +420 775 975 247
E-mail: [email protected]
Chúng tôi tiếp nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua các công ty vận chuyển khác những thiết bị cần sửa chữa .

Các trang website:
www.biomag.cz

Lãnh đạo công ty

Karel Hrnčíř, giám đốc
 • Karel Hrnčíř

 • giám đốc
 • Mobil: +420 602 247 550
 • Telefon: +420 493 691 730
 • Fax: +420 493 691 730
 • Email: [email protected]
 • Skype: karel.hrncir.biomag.cz

Bán hàng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ

Jana Kovářová, trưởng phòng chám sóc khách hàng và là trợ lý giám đốc
 • Jana Kovářová

 • trưởng phòng chám sóc khách hàng và là trợ lý giám đốc
 • Mobil: +420 775 975 247
 • Telefon: +420 493 691 730
 • Fax: +420 493 691 730
 • Email: [email protected]
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  English
  .
Ing. Jakub Hrnčíř, giám đốc điều hành
 • Ing. Jakub Hrnčíř

 • giám đốc điều hành
 • Mobil: + 420 777 247 717
 • Telefon: + 420 493 691 730
 • Fax: + 420 493 691 730
 • Email: [email protected]
 • Skype: jakub.hrncir.biomag
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  English
  .
MUDr. Peter Bednarčík, CSc., cố vấn trưởng về y tế
 • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

 • cố vấn trưởng về y tế
 • Mobil: +420 777 592 222
 • Email: [email protected]

Hành chính

Petra Angelova, giám đốc về chất lượng
 • Petra Angelova

 • giám đốc về chất lượng
 • Mobil: +420 733 733 093
 • Telefon: +420 493 538 629
 • Fax: +420 493 691 730
 • Email: [email protected]
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  English
  .
Eva Zemánková, thư ký trưởng và kế toán
 • Eva Zemánková

 • thư ký trưởng và kế toán
 • Mobil: +420 775 594 240
 • Telefon: +420 493 555 596
 • Fax: +420 493 555 596
 • Email: [email protected]

Bộ phận xuất khẩu

Biomag Medical s.r.o.

Địa chỉ liên lạc và thanh toán:
Průmyslová  1270 – xem bản đồ
506 01 Jičín
Česká republika
IČO: 06480853
DIČ: CZ06480853
DUN: 495 955 087

Các dịch vụ và trợ giúp kỹ thuật:
Průmyslová 1270
506 01 Jičín
Telefon: +420 493 691 697
Mobil: +420 777 247 667
E-mail: [email protected]
Chúng tôi tiếp nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua các công ty vận chuyển khác những thiết bị cần sửa chữa .

Các trang website:
www.biomag-medical.com
www.biomag-magnetfeldtherapie.de
www.biomag-magnetoterapia.es
www.biomag.fr
www.biomag.it
www.biomag-magnitoterapiya.ru
www.biomag-magnetoterapia.sk
www.biomag-magnetoterapia.pl
www.biomag.hu
www.magnetna-terapia.si
www.biomag-magnetoterapie.ro

Lãnh đạo công ty

Petr Hrnčíř, DiS., CEO
 • Petr Hrnčíř, DiS.

 • CEO
 • Mobil: +420 775 247 550
 • Telefon: +420 493 691 697
 • Email: [email protected]
 • Skype petr.hrncir.biomag.cz
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  English
  .

Nước ngoài – bán hàng và cung cấp

Jana Kunová, Người quản lý tài khoản chính
 • Jana Kunová

 • Người quản lý tài khoản chính
 • Mobil: +420 775 594 249
 • Telefon: +420 493 538 630
 • Email: [email protected]
 • Skype jana.kunova.biomag.cz
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  English
  ,
  Español
  .
Iweta Kurinec, Người quản lý tài khoản chính
 • Iweta Kurinec

 • Người quản lý tài khoản chính
 • Mobil: +420 775 594 242
 • Email: [email protected]
 • Skype iweta.kurinec.biomag-germany.de
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  Deutsch
  ,
  Polski
  .
Aneta Ouzká, DiS., Người quản lý tài khoản chính
 • Aneta Ouzká, DiS.

 • Người quản lý tài khoản chính
 • Mobil: +420 775 594 244
 • Telefon: +420 493 538 630
 • Email: [email protected]
 • Skype aneta.ouzka.biomag.cz
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  English
  ,
  Italiano
  .
Ivo Jílek, Người quản lý tài khoản chính
 • Ivo Jílek

 • Người quản lý tài khoản chính
 • Mobil: +420 775 247 356
 • Telefon: +420 493 538 630
 • Email: [email protected]
 • Skype ivo.jilek.biomag.cz
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  English
  .

Hành chính

Gabriela Vaníčková, thư ký trưởng và kế toán
 • Gabriela Vaníčková

 • thư ký trưởng và kế toán
 • Mobil: +420 777 247 667
 • Telefon: +420 493 691 697
 • Email: [email protected]
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  English
  .

Tiếp thị

Ing. Daniela Kotyšková, Giám đốc tiếp thị
 • Ing. Daniela Kotyšková

 • Giám đốc tiếp thị
 • Mobil: +420 735 756 558
 • Email: [email protected]
 • Ngôn ngữ:
  Čeština
  ,
  English
  .
Martin Kejzlar, Chuyên vin IT