Đầu bôi trị liệu từ trường SL 60 P cho tác động đều của từ trường lên phần đã chọn của cơ thể. Đảm bảo cho việc trị liệu thấm sâu vào mô.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: SL60-P

SL60-P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Bộ từ cực tròn loại solenoid với đáy phẳng.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 1,5 mT
  • đầu cắm 1x jack 3,5 mm
  • đường kính 600 mm; sâu 340 mm;
  • trọng lượng 12,2 kg

Triển lãm ảnh SL60-P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung