Đầu bôi trị liệu từ trường đáy phẳng tròn A3S với xung 3D. Bạn chỉ cần đặt nó lên phần có liên quan của cơ thể và áp dụng trị liệu có tác dụng giảm đau của nó.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A3S

A3S - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Bộ từ cực tròn hình elip với đáy phẳng và xung 3D.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 2,6 mT
  • đầu cắm 3x JACK 3,5 mm
  • đường kính 410 mm; chiều sâu 245 mm
  • trọng lượng 4,84 kg

Triển lãm ảnh A3S - Đầu bôi trị liệu từ trường xung