Certifikáty

Filozofií firmy Biomag® je vyrábět vysoce kvalitní produkty, které dobře slouží jejich uživatelům dlouhá léta. Za tímto účelem je během vývoje našich produktů kladen obrovský důraz na každý detail a to jak z pohledu užitné hodnoty a vysoké účinnosti našich přístrojů, tak z pohledu použitých, nadstandartně kvalitních, materiálů a výrobních procesů.

Prohlédněte si certifikáty k produktům magnetoterapie Biomag® od prestižních odborných autorit, které dokládají vysokou kvalitu přístrojů Biomag® a jsou uznávané pro prodej přístrojů Biomag® nejen na evropském kontinentu, ale také v Asii a Americe.

Systémové certifikáty

Standard ISO 13485 je určen výrobcům zdravotnických prostředků a souvisejících služeb a vznikl vhledem k větším nárokům na systém managementu kvality pro tyto subjekty. Pomáhá jim poskytovat produkty a související služby v takové kvalitě, aby dokázali splnit očekávání zákazníků a dostát legislativním požadavkům státních orgánů.

Vydavatelem těchto certifikátů je: 3EC International

Produktové certifikáty

ES certifikát je nezávislým ověřením posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády, které provádí výrobce. Vystavovatel certifikátu deklaruje, že výrobce správně provedl proces posouzení shody a může vystavit ES prohlášení o shodě.

Výrobce je povinen zdravotnický prostředek označovat značkou CE společně s identifikačním číslem notifikované osoby odpovědné za provádění úkonů stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích.

Vystavovatelem těchto certifikátů je: 3EC International

Biomag® Lumina 3D-e

Prohlášení o shodě je dokument, kterým Biomag® dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Certifikát je nutnou podmínkou pro uvedení výrobku na trh. ES prohlášení o shodě (EC Conformity Declaration) vydává výrobce na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády.

CB systém neboli systém IECEE-CB je nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků.

Posuzovatelem těchto certifikátů je: Elektrotechnický zkušební ústav (CB systém) a 3EC International (Prohlášení o shodě ES).

Biomag® Lumio 3D-e

Prohlášení o shodě je dokument, kterým Biomag® dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Certifikát je nutnou podmínkou pro uvedení výrobku na trh. ES prohlášení o shodě (EC Conformity Declaration) vydává výrobce na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády.

Certifikát vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem potvrzuje, že byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu a deklaruje, že zařízení Biomag® je ve shodě s požadavky dle platných norem pro bezpečnost zdravotnických prostředků.

Posuzovatelem těchto certifikátů je: Elektrotechnický zkušební ústav (CB systém) a 3EC International (Prohlášení o shodě ES).

Biomag® LightFit Duo

Certifikát vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem potvrzuje, že byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu a deklaruje, že zařízení Biomag® je ve shodě s požadavky dle platných norem pro bezpečnost zdravotnických prostředků.

Posuzovatelem certifikátu je: Elektrotechnický zkušební ústav (Certifikát) a 3EC International (Prohlášení o shodě ES).

Veterinární certifikáty

Certifikát volného prodeje dokladuje, že veterinárně technický prostředek Biomag® Lumina VET může být vyráběn a bez omezení uváděn do oběhu pro veterinární účely. Tento certifikát umožňuje prodej do zemí Evropské Unie a dalších zemí.

Posuzovatelem certifikátu je: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Karel Hrnčíř - Biomag® - firemní dokumenty

Ve výpisu z obchodního rejstříku poskytuje obchodní firma Karel Hrnčíř – Biomag® základní identifikační informace o společnosti.
Správnost výpisu z obchodního rejstříku potvrzuje: Krajský soud v Hradci Králové.

Výpis z živnostenského rejstříku prokazuje pro obchodní firmu Karel Hrnčíř – Biomag® vlastnictví živnostenské oprávnění pro podnikání v oboru činnosti výroba zdravotnických prostředků a v dalších oborech.
Vydavatelem výpisu z živnostenského rejstříku je: Živnostenský úřad Hořice.

Osvědčením o registraci dokladuje společnost Karel Hrnčíř – Biomag®, že je plátcem daně z přidané hodnoty.
Vydavatelem Osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty je: Finanční úřad v Hořicích.

Petr Hrnčíř - Biomag® - firemní dokumenty

Výpis z živnostenského rejstříku prokazuje pro obchodní firmu Petr Hrnčíř vlastnictví živnostenské oprávnění pro podnikání v oboru činnosti výroba zdravotnických prostředků, zprostředkování obchodu a služeb a v dalších oborech ve výpisu uvedených.
Vydavatelem výpisu z živnostenského rejstříku je: Živnostenský úřad Hořice.

Rozhodnutím o registraci dokladuje společnost Petr Hrnčíř, že je plátcem daně z přidané hodnoty.
Vydavatelem Osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty je: Finanční úřad v Hořicích.

Biomag Medical s.r.o. - firemní dokumenty

Ve výpisu z obchodního rejstříku poskytuje Biomag Medical s.r.o. základní identifikační informace o společnosti.
Správnost výpisu z obchodního rejstříku potvrzuje: Krajský soud v Hradci Králové.

Biomag Medical s.r.o. je zaregistrován do Rejstříku hospodářských subjektů (rejstřík EORI) a byl mu přidělen jedinečný identifikátor (číslo EORI – Economic Operators Registration and Identification number). Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor při komunikaci s celními orgány.
Vydavatelem rozhodnutí o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (číslo EORI) je: Celní úřad pro Královéhradecký kraj.

Rozhodnutím o registraci dokladuje společnost Biomag Medical s.r.o., že je plátcem daně z přidané hodnoty.
Vydavatelem Rozhodnutí o registraci plátce daně z přidané hodnoty je: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Jičíně.

Certifikát Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Společnost Biomag® je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Všechny firmy, které jsou členy Asociace, deklarují vysokou kvalitu svých výrobků a vztahů se zákazníky.