Bộ trị liệu từ trường xung Biomag Lumina 3D-e Clinic MDe
Bức tranh : Bộ Biomag Lumina Clinic 3D-e Mde

Bộ Biomag Lumina Clinic 3D-e Mde

Áp dụng cho phần lớn của cơ thể một cách sâu và chuyên nghiệp.

Điện từ lớn SL60-P cho các ứng dụng sâu ở vùng thân và 3 đầu bôi phẳng A12PM cho vùng chân hoặc lưng. Một đầu bôi nữa của AL21 cung cấp từ trường cường độ cao trong các ứng dụng từ trường xung cục bộ.

Sản phẩm được cung cấp trong một chiếc túi và được bảo vệ chắc chắn L11.

Nguyên tắc mới và tốt hơn về chỉ định liệu pháp

Trong tất cả các thiết bị Biomag®, các chương trình có tên chẩn đoán được thay thế hoàn toàn bằng một cách chỉ định liệu pháp mới.

Bạn sẽ tìm thấy trong các thiết bị Biomag® 6 lựa chọn  tác dụng trị liệu được cải tiến đáng kể, giúp đạt được kết quả trị liệu tuyệt vời khi được áp dụng hai lần một ngày trong 20 phút.

Những tác dụng này có được nhờ phân tích rộng rãi từ nhiều thử nghiệm lâm sàng trên thế giới và tập trung vào các tác dụng điều trị chính của từ trường xung.Triển lãm ảnh - Bộ Biomag Lumina Clinic 3D-e Mde