Thiết bị điện tử Biomag dòng e-series mới

Chúng tôi hân hạnh thông báo với các bạn rằng chúng tôi đã ra mắt các thiết bị trị liệu từ trường xung mới Lumina 3D-e, Lumio 3D-e, LightFIT DUO tại một số thị trường được chọn.

Các bạn có thể mong đợi những kết quả điều trị được cải thiện tạo ra bởi sự phân tích sâu rộng của nhiều nghiên cứu lâm sàng từ trên khắp thế giới. Những tác dụng điều trị này đại diện cho một sự đổi mới lớn đối với Biomag trong suốt lịch sử của nó.

Dòng sản phẩm mới cũng mang đến hình dáng tốt hơn của các đầu bôi, cách chỉ dẫn mới và đơn giản hơn, cũng như thời gian áp dụng được sửa đổi.

Mục tiêu của chúng tôi nhằm giúp cải thiện sức khỏe một cách hiệu quả. Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải tiến các thiết bị y tế để chúng mang lại hiệu quả cao nhất có thể, chất lượng hàng đầu, đồng thời vận hành đơn giản và thoải mái.

Chúng tôi sẽ sớm phát hành thêm thông tin về các sản phẩm mới. Các bạn hãy theo dõi trang web của chúng tôi.