Đầu bôi trị liệu từ trường SL 70 cho tác động đều của từ trường lên bộ phận đã chọn của cơ thể. Lý tưởng cho các ứng dụng sâu.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: SL70

SL70 - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực tròn loại solenoid được dùng để lắp ráp vào giường trượt.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 2 mT
  • đầu cắm 1x jack 3,5 mm
  • đường kính 700 mm; sâu 300 mm
  • trọng lượng 13,35 kg

Triển lãm ảnh SL70 - Đầu bôi trị liệu từ trường xung