Đầu bôi trị liệu từ trường A9P với tác động tích cực trực tiếp cho vùng đầu.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A9P

A9P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực điểm áp dụng lên đầu.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 14 mT
  • đầu cắm 1x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 800 mm; chiều rộng 160 mm; chiều cao 550 mm
  • trọng lượng 0,58 kg

Triển lãm ảnh A9P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung