Đầu bôi trị liệu A8P kết hợp các ưu điểm của đầu bôi phẳng với các tác dụng tròn. Có thể gài vào chỗ nhất định của cơ thể, đảm bảo tác động tích cực của trị liệu.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A8P

A8P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực tổng hợp một mảnh dạng tròn có lỗ vớí khả năng buộc chặt.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 2,5 mT
  • đầu cắm 1x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 440 mm;
  • chiều rộng 390 mm; chiều cao 40 mm
  • trọng lượng 0,72 kg

Triển lãm ảnh A8P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung