Đầu bôi trị liệu từ trường A6P2 có khả năng chuyển đổi. Bạn có thể ứng dụng từ trường điểm hoặc chuyển sang ứng dụng từ trường rộng.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A6P2

A6P2 - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực điểm bật chuyển định hướng từ trường.

phiên bản SPOT = từ trường điểm
phiên bản WIDE = từ trường rộng

Technické parametry:

  • CĐTT 35 mT – SPOT / CĐTT 20 mT – WIDE;
  • đầu cắm 1x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 170 mm; chiều rộng 130 mm; chiều cao 23 mm
  • trọng lượng 0,58 kg

Triển lãm ảnh A6P2 - Đầu bôi trị liệu từ trường xung