Đầu bôi trị liệu từ trường A17P được thiết kế dễ dàng để sử dụng khi nằm. Kết cấu khép kín để trị liệu tích cực trên những phần nhất định của cơ thể.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A17P

A17P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực phẳng ba mảnh cường độ cao dạng tròn có xung 3D, với khả năng nối vào hình khép kín hoặc buộc chặt.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 16,8 mT
  • đầu cắm 3x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 770 mm; chiều rộng 230 mm; chiều cao 40 mm
  • trọng lượng 0,38 kg

Triển lãm ảnh A17P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung