Đầu bôi trị liệu từ trường A16P với tác động tích cực trực tiếp cho vùng chân. Lý tưởng nếu bạn cần sử dụng để giảm đau hoặc chữa lành vết thương ở chân.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A16P

A16P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực phẳng dành cho chi dưới.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 4,5 mT
  • đầu cắm 1x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 330 mm; chiều rộng 300 mm; chiều cao 230 mm
  • trọng lượng 0,95 kg

Triển lãm ảnh A16P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung