Đầu bôi trị liệu từ trường A15P với tác dụng tích cực. Bạn chỉ cần đặt và tăng áp lực lên phần cơ thể mà việc trị liệu được xác định.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A15P

A15P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực điểm cường độ cao.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 30 mT
  • đầu cắm 1x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 150 mm; chiều rộng 120 mm; chiều cao 25 mm
  • trọng lượng 0,38 kg

Triển lãm ảnh A15P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung