Đầu bôi trị liệu từ trường Biomag A12PM với xung 3D. Ưu điểm là có thể nối kết thành một dạng khép kín với khả năng cố định.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A12PM

A12PM - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực phẳng ba mảnh dạng tròn có xung 3D, với khả năng nối vào hình khép kín hoặc buộc chặt.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 3,5 mT
  • đầu cắm 3x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 1400 mm; chiều rộng 450 mm; chiều cao 40 mm
  • trọng lượng 2,60 kg

Triển lãm ảnh A12PM - Đầu bôi trị liệu từ trường xung