Đầu bôi trị liệu từ trường A12PL với xung 3D. Ưu điểm là có thể uốn cong riêng mỗi phần với các ứng dụng tích cực hơn cho từng phần cơ thể.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A12PL

A12PL - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực phẳng ba mảnh dạng tròn với xung 3D.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 2,4 mT
  • đầu cắm 3x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 1780 mm;
  • chiều rộng 600 mm; chiều cao 40 mm
  • trọng lượng 3,68 kg

Triển lãm ảnh A12PL - Đầu bôi trị liệu từ trường xung