Đầu bôi trị liệu từ trường A11P với xung 3D. Có thể kết hợp các ứng dụng khi nằm hoặc tăng cường trị liệu bằng cách gập và gài vào bộ phận nhất định của cơ thể.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A11P

A11P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực tổng hợp ba mảnh dạng tròn có lỗ và xung 3D, với khả năng nối vào hình khép kín hoặc buộc chặt.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 3 mT
  • đầu cắm 3x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 1170 mm; chiều rộng 420 mm; chiều cao 40 mm
  • trọng lượng 2,00 kg

Triển lãm ảnh A11P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung