Đầu bôi từ trường A10P thích hợp cho các ứng dụng nằm. Có thể gập lại và cố định, do đó tăng cường tác dụng của từ tính trên bộ phận nhất định của cơ thể.
Bức tranh: Đầu bôi trị liệu từ trường xung: A10P

A10P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung

Từ cực phẳng ba mảnh dạng tròn với khả năng bật luân chuyển các mảnh và có khả năng buộc chặt.

Các thông số kỹ thuật:

  • CĐTT 3,5 mT
  • đầu cắm 2x JACK 3,5 mm
  • chiều dài 900 mm; chiều rộng 320 mm; chiều cao 40 mm
  • trọng lượng 1,58 kg

Triển lãm ảnh A10P - Đầu bôi trị liệu từ trường xung